FORMULAR TEST DRIVE

  • Date de contact

  • Informatii despre vehiculul actual

  • Informatii despre test drive

  • Pentru a putea transmite acest formular, Land Rover solicita o adresa de E-mail si un numar de telefon. Prin completarea prezentului formular, iti exprimi consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, cuprinse in acest document, sa intre in baza de date Premium Auto, a imputernicitilor acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si/sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse si servicii) in conformitate cu legislatia in vigoare - Legea.